Her er brannvesenets tips for trygg bruk av grill.

Engangsgrill/kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Sørg for at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill må slokkes med vann etter bruk.

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, sørg for at alle blussene er stengt.
 • Tenn alltid på grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, sørg for at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling

 • All grilling skal foregå utendørs.
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold øye med grillen så lenge den er varm.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.