Medlemskommunene har informasjon om lokale brann- og redningstjenester

Vest brann- og redningsregion (VBR) er et langsiktig faglig samarbeid mellom selvstendige brannvesen i 18 kommuner i bergensregionen.
Informasjon om lokale brann- og redningstjenester finner du på kommunenes egne nettsider: