Brannsikkerhet for eldre

Retningslinjer og råd for hvordan eldre kan forebygge brann hjemme i egen bolig.

Røykvarsler

Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide. Sørg for at boligen har røykvarslere som fungerer. Test gjerne røykvarsleren hver måned og når du har vært borte fra boligen noen dager. Du skal høre den fra soverommet med lukket dør.

Brannvesenet anbefaler seriekoblede røykvarslere. Bytt batteri en gang i året, gjerne på Røykvarslerdagen
1. desember.

Det finnes ulike varslingshjelpemidler for hørselshemmede. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Slokkeutstyr

Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat. Sørg for at du har slokkeutstyr som du klarer å bruke selv. Brannslokkaapparater kan være tunge å løfte. Et brannteppe og en slokkespray er enkelt å bruke, og kan derfor være nyttig tilleggsutstyr.

Rømningsvei

Møbler slik at du lett kan komme deg ut av boligen ved brann. Sørg for at du har alternative rømningsveier og at rømnings- veiene er frie for hindringer.

Elektrisk utstyr

Går sikringene ofte, er det tegn på at det elektriske anlegget ikke er tilpas- set din bruk. Bruk fagfolk når du trenger å utføre arbeid på det elektriske anlegget.

Belast ikke stikkontak- tene med for mange elektriske produk- ter. Kast gamle skjøteledninger og annet gammelt elektrisk utstyr.

Lamper og varmeovner må ikke tildekkes. Flyttbare ovner må kun brukes under tilsyn. Følg monterings- og bruksanvisningen for dine elektriske produkter.

Bruk ikke vaskemaskin og tørketrommel når du sover eller er borte fra boligen. Rengjør lofilteret i tørketrommelen etter bruk.

Hold øye med komfyren

En av to boligbranner starter på komfyren. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet .

Ikke gå fra komfyren når den er i bruk, og skru den alltid av når du er ferdig med matlagingen. Ha gjerne brannteppe og slokkespray tilgjengelig på kjøkkenet.

Det er fort gjort å glemme å skru av komfyren. Ved å installere komfyrvakt kan du hindre at komfyrbranner oppstår. Komfyrvakt kutter strømmen hvis du glemmer å følge med på kokeplatene.

Hjelpemiddelsentralene kan installere komfyrvakt gratis hos de som er berettiget til dette. Kommunale ergoterapeuter, fastlege eller hjemmesykepleiere kan bistå med søknad.

Vær forsiktig med all bruk av åpen ild

Vær forsiktig med røyking i sofaen eller godstolen. Røyk aldri på sengen. Det finnes røyketeppe/-forkle på markedet for ekstra sikkerhet. Ikke tøm askebegeret i bossspannet, men i en brannsikker beholder med lokk.

Forlat aldri et rom med levende lys. Plasser aldri levende lys nær brennbart materiale som lysmansjetter, pynt eller dekorasjoner. Det finnes dessuten mange batteridrevne, branntrygge telys, kubbelys og stearinlys på markedet.

SJEKKLISTE FOR BOLIG

 • Sørg for at røykvarsleren virker og kan høres overalt i boligen
 • Vurder å installere komfyrvakt.
 • Installer tidsbryter på kaffetrakter og vannkoker
 • Pass på at boligen har slokkeutstyr som du kan bruke
 • Se til at rømningsveiene er frie for hindringer
 • Om varmtvannsberederen ikke er koblet direkte på strømnettet, dra jevnlig ut støpselet og sjekk det for svimerker
 • Fjern lysestaker av brennbart materiale
 • Støvsug eller tørk støv av elektriske apparater (tv, panelovn, varmepumpe)
 • Ikke plasser brennbare gjenstander på komfyren
 • Pass på at gardiner, duker, aviser og møbler er i god avstand fra panelovner
 • Ved røyking, pass på at det fins en brannsikker beholder til aske og sigarettsneiper
 • Sjekk at stikkontakter og skjøteledninger ikke er belastet med for mange elektriske produkter

VED BRANN

 • Redde alle som er i fare
 • Varsle nødnummer 110
 • Slokke dersom du ikke utsetter deg for fare
 • Rømme til sikkerhet