Brannsikkerhet i utleiebolig

Tenk også på brannsikkerheten når du skal leie bolig!

Røykvarsler

Når du får tidlig varsel om at en brann er under utvikling, har du mulighet til å komme deg ut i tide, eventuelt slokke et branntilløp. Alle boliger skal ha minst én fungerende røykvarsler eller brannalarmanlegg i hver etasje, og skal dekke kjøkken, stue og sone utenfor soverom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Disse må gjerne være seriekoblet slik at de varsler samtidig. Røykvarsleren bør monteres i taket. Test røykvarsleren jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet skal byttes minst én gang i året med mindre batteriet har lengre levetid. Bytt gjerne batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.

Slokkeutstyr

Det skal være enkel tilgang til slokkeutstyr for alle beboere. Det kan enten være en husbrannslange, et pulverapparat
eller et skumapparat. Slokkeutstyret skal monteres lett tilgjengelig og kontrolleres jevnlig.

Èn av to boligbranner starter på komfyren

En brann på komfyren, spesielt om natten, vil kunne få alvorlige konsekvenser. Hold alltid øye med komfyren når den er i bruk. Ikke bruk komfyren når du kommer sent hjem fra byen og er trøtt eller beruset.

Rømningsveier

Ved brann er det viktig at alle som oppholder seg i boligen raskt kan komme ut. Hold rømningsveiene ryddige, spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang. Ikke bruk rømningsveien som lagerplass. Plasser heller ikke sykler eller lignende i rømningsveien.

Gjør deg kjent med rømningsveiene i boligen. Test ut eventuelle utvendige rømningsstiger på forhånd slik at du vet hvordan de virker.

HUSEIERS ANSVAR

 • Å sørge for at det er tilstrekkelig med røykvarslere i boligen (minst én i hver etasje)
 • Å utstyre boligen med tilstrekkelig brannslokkeutstyr
 • Å kontrollere og vedlikeholde brannvarslings- og slokkeutstyret
 • Å sørge for at boligen har tilstrekkelig antall rømningsveier

DIT ANSVAR SOM LEIETAKER

 • Å alltid opptre aktsomt slik at du ikke setter andres liv eller eiendom i fare
 • Å melde fra til huseier dersom det er mangler ved teknisk brannsikringsutstyr, for eksempel slokkeutstyr, brannvarsling og rømningsveier
 • Ikke koble ut brannvarslingsanlegg eller fjerne batteri fra røykvarslere
 • Å holde rømningsveiene frie for rot, boss og andre gjenstander
 • Å være forsiktig med levende lys, og å være våken, edru og til stede når komfyren er i bruk.

SJEKKLISTE VED BRANN

 • Redde alle som er i fare
 • Varsle nødnummer 110
 • Slokke dersom mulig
 • Rømme og lukke vindu og dører

Brannforebyggende råd

 • Hold øye med komfyren når den er i bruk og husk å slå den av etterpå
 • Lag aldri mat på komfyren når du kommer sent hjem fra byen. Kjøp heller mat på hjemveien eller smør deg en brødskive
 • Lad pc, mobil og nettbrett når du er våken og tilstede
 • Ikke belast stikkontakter eller skjøteledninger med for mange elektriske produkter
 • Bruk ikke oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel når du sover eller er borte fra boligen
 • Ikke tøm askebeger i søppelkassen og røyk aldri på sengen
 • Forlat aldri et rom med tente stearinlys
 • Kast gammelt elektrisk utstyr
 • Meld fra til eier dersom sikringer går ofte, eller hvis gamle skrusikringer blir veldig varme
 • Ikke tørk klær på ovnen