Fyr riktig i vedovnen din

Fyrer du riktig i et rentbrennende ildsted reduserer du brannfaren og partikkelutslippet.

Bygg bålet riktig

Bygg bålet med to til tre tørre vedkubber nederst, deretter to lag med opptenningsved og to til tre tennbriketter øverst.

Opptenningsveden bør være fri for bark og never for å redusere utslipp i opptenningsfasen.

Bruk tørr ved med 12-14 prosent fuktighet. Ved hjelp av en enkel fuktmåler kan du sjekke fuktigheten i veden. En huskeregel er at tørr ved veier lite og har dype sprekker.

Tenn fra toppen og bruk kun opptenningsbriketter

Opptenningsbrikketter sikrer rask antenning av opptenningsveden.

Tenner du på fra toppen blir brennkammeret raskere varmt og det blir god trekk i ovnsrør og skorstein. «Topp-ned-fyring» utnytter veden effektivt og gir mindre sot og aske.

Sørg for nok luft

Det trengs mye luft til god forbrenning. La ventilene i ildstedet være helt åpne i starten og reguler ned når ildstedet er blitt varmt.

Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenning.

Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i skorsteinen.

Pass på at du ikke regulerer ventilene ned så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlig flamme. Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Rentbrennende ildsteder

  • Rentbrennende ildsteder er mer brann- trygge og har blitt sikkerhetsklarert.
  • De er opp mot dobbelt så effektive som gamle ovner; det vil si at de gir
    30-50 prosent mer varme enn ikke-rentbrennende ildsteder.
  • Bruk av rentbrennende ildsteder har en betydelig miljøgevinst, og kan redusere partikkelutslippet med opptil 90 prosent.

Unngå brann

  • Asken fra ildstedet kan være varm i flere dager. Kjøl derfor asken ned i en brannsikker beholder med lokk.
  • Ha god avstand fra ildstedet og til brennbart materiale som tepper, møbler og lignende. Ildsteder med store glassflater gir høy strålevarme.

Toppmontering anbefales

  • Toppmontert røykrør gir større varmeeffekt
  • En meter røykrør gir 1000 W ekstra varme
  • Et toppmontert røykrør er enklere å rengjøre og å skifte ut