Fagutvalg

Fagutvalg for brannforebyggende arbeid:
Leder: Stein Gjøsund, Bjørnafjorden brannvesen
Medlem: Overingeniør Ragnhild Østgulen Mortensen, Bergen brannvesen
Medlem: Leder forebyggende Ove Geir Stusdal, Øygarden brann og redning
Medlem: Leder forebyggende Øyvind Ousdal, Kvinnherad kommune
Medlem: Senioringeniør Bjørn Næs, Bergen brannvesen

Fagutvalg for brann- og redningsberedskap:
Leder: Brannsjef Sigbjørn S. Kleppe, Odda og Ullensvang brann og redning
Medlem: Seksjonsleder operativ Tommy Kristoffersen, Bergen brannvesen
Medlem: Seksjonsleder deltidsstyrker Roger Johansen Trefall, Bergen brannvesen
Medlem: Utrykningsleder Børre Brekkvassmo, Øygarden brann og redning
Medlem: Brannsjef Torfinn Kongsvik, Tysnes kommune

Fagutvalg for nødmeldingstjenesten:
Leder: Rådgiver Jan Gaute Haug, Øygarden brann og redning
Medlem: Vaktkommandør Christer Skei, Bergen brannvesen
Medlem: Ingeniør Robin Åsheim, Bergen brannvesen/110-sentralen i Hordaland
Medlem: Utrykningsleder Gitle Smådal, Bjørnafjorden brann og redning
Medlem: Konstituert varabrannsjef Torleif Ones, Kvam brann og redning
Medlem: Leder beredskap Ruben Medhus, Kvinnherad brannvesen

ETABLERING: Vest brann- og redningsregion ble formelt etablert 27.april 2018.