Styret/årsmøte

Fra kommunene Askøy, Bjørnafjorden, Austevoll og Øygarden:
Styremedlem: Kommunedirektør Rune Lid, Øygarden kommune
Varastyremedlem: Kommunedirektør Christian Fredrik Fotland, Bjørnafjorden kommune

Fra Bergen kommune:
Styremedlem: Kommunaldirektør Robert Rastad
Styremedlem: Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke
Varastyremedlem: Etatsdirektør Lise Reinertsen
Varastyremedlem: Seksjonssjef Richard Taule

Fra kommunene Kvam, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal og Voss:
Styremedlem: Rådmann Anita Hesthamar, Kvam herad
Varastyremedlem: Rådmann Arild McClellan Steine, Voss herad

Fra kommunene Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Tysnes og Ullensvang:
Styremedlem: Rådmann Steinar Dalland, Tysnes kommune
Varastyremedlem: Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter, Bømlo kommune

Styrets leder: Robert Rastad
Styrets nestleder: Anita Hesthamar