17.04.2020

Status hos brannvesenet i regionen

Hver onsdag i fem uker har alle brannsjefene i Vest brann- og redningsregion hatt statusmøter på Skype om koronasituasjonen. Alle brannvesen har stort sett innført de samme tiltakene, og det er så langt ikke påvist smitte hos ansatte i regionen. 110-sentralen rapporterer om en forholdsvis moderat reduksjon i oppdragsmengden, mens antall generelle henvendelser til 110 har gått kraftig ned.

Med bakgrunn i koronasituasjonen har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendt ut et forslag på høring vedrørende endring i forskrift om brannforebygging § 3 om forbud mot å gjøre opp ild. Endringen innebærer å utvide kommunenes adgang til å nedlegge forbud mot å gjøre opp ild når det er stor brannfare eller det foreligger andre ekstraordinære forhold i egen kommune. Fristen for høringssvar er 19. april og brannsjefene i Vest brann- og redningsregion har delt tanker og innspill med hverandre.

Utkast til lederstøtteordning
Utvalg for nødmeldetjenesten har nå presentert utkast til lederstøtteordning. Denne skal ut på høring til alle brannvesen i Vest brann- og redningsregion. En slik ordning vil ytterligere profesjonalisere støtte og ledelse ved større hendelser.

E-læringskurs tilgjengelig
Det er etablert og planlagt flere e-læringskurs. Kurset «Intro til 7-trinnsmodellen» er tilgjengelig på KS Læring. Alle brannsjefene har fått tildelt kode, så meld din interesse hvis du har et ønske om å ta kurset. Skogbrannkurs og kurs i dyreredning er under utarbeidelse og flere andre kurs er planlagt. En liste over tilgjengelige e-læringskurs finner dere på VBR CIM.

«Alt blir bra!»
Det er annerledes tider og mange innbyggere har kjent på følelser som ensomhet og frykt. Da er det ekstra fint å kunne bidra til å spre litt glede og gi en oppmuntring. Det gjorde for eksempel Øygarden brann og redning ved å kjøre en brannbilkortesje gjennom kommunen med musikk og bannere med teksten «Alt blir bra!». Mange innbyggere stilte opp langs veiene med flagg og hurrarop. Et positivt tiltak!

Fortsatt viktig å passe på
Som de fleste har fått med seg har regjeringen varslet en forsiktig åpning av enkelte funksjoner i samfunnet i slutten av april, blant annet barnehager og småskoletrinnet. Dette er gode nyheter for mange, men desto viktigere at vi i brannvesenet holder oss friske og bidrar til at smitten fortsatt reduseres. De ulike brannvesen i regionen melder at de opprettholder smitteverntiltakene, men ser også fremover på hvor man kan lempe på noen av tiltakene dersom en positiv utvikling skulle fortsette.

Oppfordringen er fortsatt: Hold avstand til hverandre og vask hendene ofte og grundig. Og ikke kom på jobb om du har symptomer!