Brann i tunnel

Generelle regler ved brann eller røyk i tunnel:

 • Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller røde lys
 • Bruk nødtelefonene, ikke mobiltelefon. Operatørene på Vegtrafikksentralen vil kunne se hvilken tunnel og hvor i tunnelen du befinner deg ved hjelp av styringssystemet sitt, og kan koordinere utrykning og annen hjelp. De vil også stenge tunnelen og stanse trafikken
 • Bruk brannslukkingsapparatene i tunnelen ved brann. Dette vil sørge for at brannalarmen utløses på vegtrafikksentralen og tunnelen stenges

I en ett-løpstunnel der trafikken går i begge retninger

 • Vurder situasjonen, om mulig kjør ut av tunnelen. Om nødvendig snu og kjør tilbake. Får du beskjed om å snu må du alltid snu
 • Varsle møtende trafikk
 • Når du kommer ut, varsle Vegtrafikksentralen om situasjonen gjennom nødtelefon
 • Vurderer du situasjonen som for farlig for å snu og kjøre ut, forlat bilen på siden av veien med nødblink på, og kom deg til utgangen. Ved nødstasjonene er det skilt som viser avstand til utgangene

I en to-løpstunnel der all trafikk går i samme retning i hvert løp

 • Ikke snu, dette medfører fare
 • Forlat bilen og kom deg til nærmeste nødutgang
 • Varsle via nødtelefon
 • Nødutgangen leder inn i en gang som går i mellom de to tunnelløpene. Vær forsiktig når du går inn i det andre løpet

Kilde: Statens vegvesen