29. april arrangerer Vest brann- og redningsregion sin aller første fagsamling for feie- og tilsynspersonell. Målsetningen er å skape en årlig møteplass hvor feie- og tilsynpersonell i regionen blir bedre kjent med hverandre, utveksler erfaringer og hvor nyheter innen fagplaner, verktøy og generelle utfordringer blir løftet fram.

Foto: Sondre Bryn

Målgruppe: Personell i feie- og tilsynstjenesten i alle brannvesen i Vest brann- og redningsregion.

Program: Programmet er ikke hundre prosent spikret, men det blir innlegg fra Rogaland brann- og redning, Norges brannskole og fra brannvesenene i Vest brann- og redningsregion.

Stikkordene for fagsamlingen er felles myndighetsutøvelse, HMS og kommunikasjon.

Meld deg på fagsamlingen her med påmeldingsnøkkel: ildsted