Vest brann- og redningsregion inviterer for tredje gang til skogbrannseminar på Bergen hovedbrannstasjon. Samlingene skal bidra til kompetanseheving og skape gode relasjoner mellom brannvesenene.

Målgruppe: Brannvesenets operative ledere (utrykningsledere, innsatsledere), vaktkommandører/operatører i 110-sentralen, brannvesenets samarbeidspartnere

Tidspunkt: 24. mars 2020 kl. 09:30-15.30 på Bergen hovedbrannstasjon

Foreløpig program:

  • Ledelse og samordning av ressurser i skogbrann – Representant fra Skien brannvesen
  • Bruk av helikopter ved skogbrann – John-Arne Hellesø, Pilot Helitrans (DSB skogbrannhelikopter)
  • Sivilforsvaret som ressurs ved skogbrann – Hordaland sivilforsvardistrikt
  • Skognæringa si tilnærming og ansvar ved høg skogbrannfare –  Rutiner og prosedyrer – Frode Kloster, Skogbruksleiar Vest skog/Brannkonstabel Fitjar Brann og redning

Meld deg på her via KS- læring, med påmeldingsnøkkel VBRskogbrann