Vellykket kurs i dyreredning

Denne uken var førti engasjerte kursdeltakere fra fjorten av brannvesenene i Vest brann- og redningsregion samlet på hovedbrannstasjonen i Bergen for å lære om dyreredning.

Kurset ble holdt av Jan Helge Olsen som er instruktør i Dyreredning Norge og pensjonert brannmester fra Sandefjord brannvesen. Dyreredning-kurset består av en teoribit, og en del hvor det trenes på ulike scenarioer som kan oppstå med dyr som trenger hjelp.

Hvordan håndtere store dyr
Deltakerne fikk en teoretisk gjennomgang av farer og hvordan teknikker og hjelpemidler kan hjelpe redningsmannskaper å gjennomføre dyreredning på en trygg måte. Målet med kurset er å gjøre innsatspersonell oppmerksom på farene ved å håndtere store dyr som er utsatt for stress, i ulykker og branner.

Plasthesten «Odin»
Jan-Helge Olsen hadde med seg «Odin» til kurset i Bergen. En hestedukke i plast som veier 200 kg. På denne fikk kursdeltakerne prøve seg på realistiske praktiske øvelser. Øvelsene gikk ut på å lære seg å fjerne et dyr fra et farlig sted til et sikkert sted, med den mest humane metoden.

Christian Storebø Hammersland, brannkonstabel fra Askøy brann og redning var veldig fornøyd med kurset.

– Den teoretiske gjennomgangen var god. De påfølgende praktiske øvelsene hvor alle fikk prøvd seg på forskjellige scenario med redning av hest var også nyttige. Etter kurset sitter jeg igjen med mye ny kunnskap om dyreredning.

Vurderer eget opplæringsprogram
Dyreredning har siden 2018 vært en del av grunnkurs-utdanningen  for heltidsbrannkonstabler på Norges brannskole. Det er også foreslått som en tilleggsmodul for grunnkurs deltid. Vest brann- og redningsregion vil vurdere om det skal utvikles et eget opplæringsprogram, som kan tilbys til alle brannvesenene i regionen.

Leif Linde, brannsjef i Bergen brannvesen og leder av Vest brann- og redningsregion, synes det er positivt at brannvesenene samles om viktige løft i kompetansen.

– Kompetanseheving er en av de viktigste pilarene i dette samarbeidet, og det vil vi satse mer på fremover gjennom blant annet mobile øvelsescontainere.

Instruktør Jan Helge Olsen, dyreredning

Instruktør Jan Helge Olsen viste ulike teknikker som kan hjelpe redningsmannskaper å gjennomføre dyreredning på en trygg måte.

Øvelse i dyreredning på plasthesten Odin

Plasthesten har fått navnet «Odin» etter en av arbeidshestene ved brannstasjonen i Sandefjord i gamledager.