11.03.2020

Skogbrannseminaret avlysast

For å redusere risikoen for koronasmitte blant regionens beredskapspersonell, har Vest brann- og redningsregion beslutta at skogbrannseminaret 24. mars på Bergen hovedbrannstasjon avlysast. Dei som er påmeldt vil motta eigen e-post med informasjon.