Foto: Odd Skarbomyr, DSB

20.03.2020

To skogbrannhelikopter i beredskap

Mandag 23. mars blir to skogbrannhelikopter satt i beredskap.

Helikoptrene styres av Hovedredningssentralen (HRS) på vegne av DSB. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap planlegger å gjennomføre et webinar neste uke om koronasituasjonen.