20.03.2020

Koronaberedskap i regionen

Det gjøres mye godt arbeid i de ulike brannvesenene for å håndtere situasjonen vi står i. Hver onsdag samles nå brannsjefene i Vest brann- og redningsregion på Skype for å oppdatere hverandre på status og dele erfaringer.

Det er også opprettet rapportering via e-skjema for alle brannvesenene i Vestland fylke, for å ha en god oversikt over status for brann og redningsberedskapen. Dette rapporteres også ukentlig videre til blant annet Nasjonalt brannfaglig råd (DSB), Fylkesberedskapsrådet (Fylkesmannen i Vestland) og LRS (Vest politidistrikt).