Tidlig varsling av brann er ekstra viktig i en båt. Sørg derfor for å ha fungerende røykvarsler.

I en fritidsbåt med trang innredning og lite plass kan en brann få store konsekvenser. Du bør derfor tenke på brannsikkerheten om bord før du legger fra kai. Det gjelder også før du ligger fortøyd i en tettpakket havn. Du bør ha en plan for hvordan du skal unnslippe om det tar fyr i en av nabobåtene.

Viktig med røykvarsler

Røykvarsler bør være obligatorisk. Vi sover ikke tryggere i en båt enn i boligen. En båt har mindre romvolum og overtennes svært raskt. En røykvarsler kan varsle deg og dine i tide og hindre at liv går tapt. I tillegg til røykvarsler bør du også sørge for å ha et brannslokkingsapparat lett tilgjengelig. For mange vil også et enkelt automatisk slokkeanlegg være en fornuftig investering for å bedre sikkerheten ombord.

Elektriske anlegg krever vedlikehold

For å redusere brannrisikoen i båten må du sørge for at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt som forutsatt. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres før ferieturen starter. Se også nøye på gjestehavnens regler for tilkobling og bruk av strøm. Ikke bruk ”hjemmesnekrede” elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i gjestehavnene. Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er den mest vanlige brannårsaken i Norge.

Brannfare ved fylling av drivstoff

Ved fylling av drivstoff og drivstofflekkasjer kan det på kort tid oppstå eksplosjonsartede branner. Det er viktig å tenke sikkerhet når du fyller drivstoff. Har du løs bensintank skal denne tas opp på bryggen når du fyller. Har du fast bensintank ombord må du passe spesielt på at du ikke fyller for fullt, slik at bensin lekker ut i båten.

Selv om bensin er farligere enn diesel, betyr ikke dette at dieselen er ufarlig. Diesel som varmes opp, for eksempel som følge av lekkasje med stråle mot varme områder i motorrommet, kan også gi eksplosjonsartet brann. Husk også at bensin- og gasslekkasjer i båt er skummelt fordi gassen er tyngre enn luft og legger seg i bunnen av båten.

Gass krever forsiktighet

Bruk og oppbevaring av gass blir mer og mer vanlig i båt, men dette krever forsiktighet. Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner. Sjekk også rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje, og les bruksanvisningen før du tar i bruk nytt utstyr og før du bytter flaske. Ved kjøp av brukt båt bør installasjoner og utstyr kontrolleres av kvalifisert personell.

Ellers gjelder vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking.

Flyteutstyr er påbudt

Det er påbudt å ha egnet flyteutstyr for alle personer om bord i fritidsbåt. Alle i fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter må ha på seg flyteutstyret ved utendørs opphold når båten er i fart.

  • Monter røykvarsler
  • Ha alltid godt flyteutstyr tilgjengelig og klar til bruk
  • Søl ikke med drivstoff eller olje
  • Gassanlegg og koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk
  • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte. Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs.
  • Sjekk det elektriske anlegget (både 230 volt og 12 volt). Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
  • ldsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
  • Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
  • Vær oppmerksom på lekkasjer
  • Stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje