Vellykket seminar om eksponering av røyk

Tirsdag 28. mai deltok ledere, verneombud og tillitsvalgte i Vest brann- og redningsregion på seminar om eksponering av røyk.

Cecilie Rosting, postdoktor i Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tommy Kristoffersen, seksjonsleder i Bergen brannvesen, fortalte engasjert om farene med røykeksponering og hvordan man kan begrense dem.

Cecilie Rosting, postdoktor i Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) fortalte om det pågående forskningsprosjektet de jobber med for å se om det er en sammenheng mellom røykeksponering og kreft. Hun la fram noen interessante foreløpige resultater.

Siste del av seminaret var satt av til erfaringsdeling. Deltagerne ble delt inn i grupper for å dele, diskutere og sammen foreslå hvordan man i fellesskap i Vest brann- og redningsregion kan jobbe videre med temaet. Gruppene presenterte konklusjonene i plenum. En engasjert forsamling gav initiativtakerne i fagutvalg brann- og redningsberedskap mange gode innspill å bygge videre på.