12. desember var det hel dags brannsjefsamling på Bergen hovedbrannstasjon. Her ble blant annet året 2019 oppsummert og satsingsområder for 2020 presentert.

Brannsjef Leif Linde fra Bergen brannvesen ønsket Stord brannvesen velkommen inn i Vest brann- og redningsregion. Voss brannvern kommer også inn 1.1.2020 og da gjenstår det å se hva som skjer med Eidfjord og Ulvik.

– Stord brannvesen er en stor god organisasjon med mye god kompetanse for oss alle å spille på, sa brannsjef Leif Linde. Vi er blitt et svært stort brannsamarbeid med hele 964 ansatte, fortsatte Linde.

Brannsjefen i Bergen gikk så gjennom hovedaktivitetene som var utført i 2019, og påpekte at fremdriftsplanen fra brannsamarbeidsrapporten er fulgt – og at vi til og med er kommet lenger enn planlagt på enkelte punkter. Det ble også en gjennomgang av planlagte aktiviteter for 2020.

Fagutvalgenes pågående arbeid og planer for 2010

Fagutvalg beredskap, nødmeldetjenesten og brannforebygging presenterte arbeidet i utvalgene. I Beredskap var det fokus på CIM, standardisering av brannbiler, opplæring og mobile øvelsesmoduler. Fagutvalg for nødmeldetjenesten presenterte årsplanen for 2020 med oppgavefordeling, samt en orientering om implementering av lederstøtte. Fagutvalget for brannforebygging hadde en gjennomgang av satsingsområder og undergrupper, blant annet på ROS og forebyggende analyser og selvkostområdet feiing og tilsyn.

Statistikk og analyse

Analytiker Stian Totland fra Bergen brannvesen gav en innføring i hvordan vi kan jobbe med statistikk og analyse for å sikre oss et bedre bilde av de utfordringene vi står overfor i regionen, og hva vi bruker ressurser på. I tillegg gikk han gjennom ulike måter å presentere data på.

Informasjon fra KS Bedrift

Øystein Gjølberg-Karlsen gav en presentasjon av KS Bedrift og gikk grundig gjennom hvilke rammebetingelser brann- og redningstjenesten må forholde seg til, alt fra ny kommende dimensjoneringsforskrift, kommunestrukturreformen, ny samfunnsikkerhetsmelding (våren 2020), en oppgaveportefølje i endring, ny versjon av nødnett og den kommende fagskolen for brann- og redningspersonell. Han pekte på at det må gjøres en rekke prinsipielle avklaringer innen brann- og redningstjenesten – særlig knyttet til oppgaver, kompetanse og finansiering.

Brannen på Ytterøyningen

Til sist på samlingen hadde brannsjef Atle Josdal fra Kvinnherad en trinnvis og interessant gjennomgang av brannen i el-fergen MF Ytterøyningen, samt en oppsummering av og tanker rundt denne hendelsen.