Kontroller om ildstedet ditt er i orden til fyringssesongen. Sjekk også om skorsteinen din trenger vedlikehold.

Noen få minutters egenkontroll av ildstedet kan gjøre fyringssesongen sikrere. Se etter at det ikke er sprekker i støpejernet eller lekkasjer ved skjøter i røykrøret. Undersøk at det ikke er sprekker eller utettheter på ildstedet og at pakningene er i orden.

Ildstedets overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det tegn på for høy strålevarme som kan antenne og starte en brann. Pass på at det ikke er plassert brennbare ting oppå eller for nært ildstedet.

Bytt til rentbrennende ildsted

Brannvesenet anbefaler bruk av rentbrennende ildsted. Et rentbrennende ildsted er både mer miljøvennlig og mer brannsikkert. De er også opp mot dobbelt så effektive som gamle ovner – det vil si at de gir 30-50 prosent mer varme enn ikke-rentbrennende ildsteder.

Bruk av rentbrennende ildsteder har dessuten en betydelig miljøgevinst, og kan redusere partikkelutslippet med opptil 90 prosent.

Sjekk at ditt ildsted er meldt inn til brannvesenet eller kommunen din Hvis ikke får ikke feieren feiet skorsteinen din, og heller ikke sjekket brannsikkerheten i din bolig.

Vedlikehold og utskifting av skorstein

Mindre vedlikehold av skorstein, som slemming og pussing kan du gjøre selv. Større vedlikehold, for eksempel rehabilitering er søknadspliktig arbeid og krever fagfolk.

En gammel skorstein er svekket og ikke lenger like sikker. Fyringsøkonomisk er også eldre skorsteiner lite lønnsomme, og miljømessig dårlige. Vurder om du bør skifte ut skorsteinen din med en ny.