Fagsamling om risikoutsatte grupper

Faggruppa «Risikoutsatte grupper» i Vest brann- og redningsregion inviterer til fagsamling i Bergen hovedbrannstasjon 10. desember.

Fagsamlinga er meint for personellet frå dei ulike samarbeidskommunane som arbeider opp mot dei risikoutsatte gruppene. Målet er å dele erfaringar, byggje relasjonar og lære av kvarandre.

Program

09.00-09.15     Velkomen

09.15-09.30     Gruppeleiar orienterer om agenda og gjennomføring av dagen. Inndeling av grupper.

09.30-11.00     Gruppearbeid

11.00-11.45       Lunsj

11.45-12.45       Gjennomgang, presentasjon og diskusjon av gruppeoppgåva

12.45-13.00      Pause

13.00-14.00     Gjennomgang, presentasjon og diskusjon av gruppeoppgåva

14.00-14.15      Pause

14.15-15.00      Oppsummering og avslutning

Påmelding (bindande) via skjema her. Frist for påmelding fredag 6. desember.