20.03.2020

Hjelp oss å opprettholde beredskapen

Vask hendene, ta vare på hverandre og vis solidaritet.

Vår aller viktigste oppgave som brannvesen er å beskytte og redde liv. For å kunne gjøre det må vi holde oss friske. Vi gjør derfor alt vi kan for å opprettholde kritisk beredskap i regionen og skape utholdenhet hos mannskapene i de ulike brannvesenene.

Vi merker at folk er flinke til å følge rådene om å holde seg hjemme. Det er mindre folk ute, og også færre utrykninger til hendelser.

Iverksatt en rekke tiltak
Det er satt i verk en rekke tiltak for å forebygge koronasmitte. Alle brannstasjonene i regionen er nå stengt for besøkende og det blir ikke gjennomført tilsyn i private boliger. Det beste både vi og du kan gjøre er å vaske hendene ofte og grundig! Vi håper at alle holder seg mest mulig innendørs, at dere tar vare på hverandre og viser solidaritet i denne uvante situasjonen.

Tusen takk for at dere tar oppgaven med å forhindre smitte av koronaviruset på alvor.