Nye medlemskommunar i Vest brann- og redningsregion

Frå 1.9.2019 vert Bømlo og Fitjar medlem i Vest brann- og redningsregion. Voss Herad, den nye kommunen frå 1.1.2020 beståande av Voss og Granvin, vert medlem frå 1.1.2020.