Skal barna dine flytte ut for å studere?

Bergen brannvesen oppfordrer studentforeldre til å passe på at brannsikkerheten tas på alvor der studentene bor.

Stue i studenthybel

Det viktigste er at boligen har røykvarsler, slokkeutstyr og tilfredsstillende rømningsveier. Gå gjerne gjennom denne sjekklisten sammen med din student:

1. Er boligen godkjent til boligformål?

2. Er boligen i kjeller eller på loft? Sjekk at du har to uavhengige rømningsveier med mindre leiligheten er godkjent med bare én. Vindu kan være én rømningsvei.

3. Er vinduet stort nok til at du kommer deg ut hvis noe skjer?

4. Har boligen fungerende røykvarslere? Batteri i røykvarsler skal byttes minst én gang i året med mindre batteriet har lengre levetid. Dersom leiligheten er koblet til en brannsentral, sjekk at den står i normal drift.

5. Sørg for at boligen har tilgang på slokkeutstyr i form av husbrannslange og/eller håndslokker som fungerer. Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom og brannslukkingsapparatets trykkmåler (pil) skal peker på grønt.

6. Hold rømningsveiene ryddige. Ikke bruk rømningsveiene som lagerplass for boss, sykler og lignende.