Invitasjon til fagsamling for brannforebyggere

Fagutvalg for brannforebyggende arbeid inviterer til fagdag på Augustin Hotel den 23. januar. Fagdagen er for personell fra brannforebyggende avdeling, i alle brannvesen i Vest brann- og redningsregion.

Målet med samlingen:

  • Skape relasjoner mellom brannforebyggere i regionen
  • Skape en arena som kan bidra til utvikling, kompetanseheving og samarbeid på tvers i regionen
  • Kartlegge forventninger og behov regionen har til Vest brann- og redningsregion sitt forebyggende utvalg

Det er viktig for resultatet at alle brannvesen stiller på samlingen og at både personell fra feie- og tilsyn og særskilte brannobjekt er representert.

Det settes tak på 3 deltakere fra hvert brannvesen.

Påmelding

Påmelding gjøres her via KS læring.

For å melde seg på må en oppgi påmeldingsnøkkel: forebygger

Kontaktperson: Pål Hansen
E-post: pal.hansen@bergen.kommune
Tlf: 98256620

Program

Dato: 23.januar 2020
Tid: 09:00 – 15:00
Sted: Augustin Hotel, C. Sundtsgate 22, Bergen

Tid Tema
08:30 – 09:00 Oppmøte

Registrering, oppmøte og mingling

09:00 – 09:15 Velkommen

Leif Linde, brannsjef Bergen brannvesen/leder Vest brann- og  redningsregion

Espen Storum, Os brann

09:15 – 11:15 Presentasjon brannforebyggende arbeid i regionen

Hvert brannvesen presenterer sin forebyggende avdeling

11:15 – 12:00 Lunsj
12:00 – 14:30 Workshop

Ved hjelp av Innolab, skal vi sammen kartlegge forventninger og behov  regionen har til VBR og Fagutvalg for brannforebyggende arbeid

14:30 – 15:00 Oppsummering