15.06.2020

Les årsrapporten for 2019

Mandag 8. juni ble det gjennomført årsmøte i Vest brann- og redningsregion. Her ble blant annet årsrapporten for 2019 behandlet og nytt styre ble valgt.

Årsrapporten gir et overblikk over Vest brann- og redningsregion sin organisering, økonomiske situasjon og aktivitetsnivå i 2019. Rapporten kan du lese her.

På grunn av at flere nye kommuner er kommet til i samarbeidet og noen av medlemskommunene har slått seg sammen, måtte vedtektene i styret endres. Styret hadde i samme saken forslag om at kommuner som melder seg inn i Vest brann- og redningsregion etter 1. september 2020, må betale seg inn i det bundne driftsfondet.

De nye kommunegruppene og nytt styre ser nå slik ut:

Kommunegruppe Styremedlem Varastyremedlem
Askøy, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden Kommunedirektør Rune Lid, Øygarden Kommunedirektør
Christian Fredrik Fotland
Bjørnafjorden
Bergen Kommunaldirektør Robert Rastad

Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke

Seksjonssjef Richard Taule

Etatsdirektør Lise Reinertsen

Kvam, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal, Voss Rådmann Anita Hesthamar, Kvam Rådmann Arild McClellan Steine, Voss (vara)
Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Tysnes, Ullensvang Rådmann Steinar Dalland, Tysnes Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter, Bømlo