25.06.2020

Ny «Brannsikkerhet i båt»-brosjyre med VBR-design!

Her er filene til ny brosjyre og flyer om brannsikkerhet i båt. Vest brann- og redningsregions nye logo pryder infomateriellet, som er på både bokmål, nynorsk og engelsk.

Denne sommeren tilbringer vi i Norge, og hvis været blir bra vil mange velge å bruke tiden ute på sjøen. Da må brannvesenet kunne gi innbyggere og besøkende god informasjon om brannsikkerhet i båt. Vi må også understreke hvor viktig det er å bruke redningsvest. Brosjyrene inneholder blant annet informasjon om røykvarsler og CO-varsler, slokkemidler, bruk av gass og gode råd for brannsikker oppførsel i båt.

Her får dere både nettvennlige pdf-er, som dere kan printe ut selv, og trykklare filer som dere kan sende til kopibutikk eller trykkeri.

Åpne denne mappen for å laste ned brosjyrer og flyers. PS: Brosjyrene kommer bare på bokmål og nynorsk, mens flyer er på både bokmål, nynorsk og engelsk.

Ny nasjonal – og regional logo
Siden slutten av 2018 har det vært arbeidet med en ny nasjonal brannvesen-logo. Arbeidet er igangsatt av Brannvesenets informasjonsforum (BIF), og har fått støtte fra Det store brannløftet. BIF er et samarbeidende felleskap av informasjonsfolk fra alle brannvesen i landet med egne infostillinger.

Logoen skal være et felles overbyggende symbol for brannvesenet i Norge og først og fremst brukes i nasjonale kampanjer. Målsettingen med en nasjonal logo er å styrke identitet, merkevare, stolthet og fellesskapsfølelse hos brannvesenet i Norge.

Dersom ønskelig kan også samarbeidende brannvesen/IKS-er og enkeltbrannvesen få tillatelse til å bruke logoen som sin egen med lokalt brannvesen-navn. Brannsjefene i Vest brann- og redningsregion har vedtatt å ta i bruk den nasjonale logoen som vår logo, med vårt «navnetrekk» som del av symbolet. Med slik bruk av logoen understrekes den regionale tilknytningen, samtidig som logoen viser at vi er en del av det nasjonale fellesskapet.

Den nye nasjonale logoen skal lanseres bredt til høsten, men Vest brann- og redningsregion har fått innvilget å lansere den i vår region allerede nå. Det betyr at nytt informasjonsmateriell, powerpoint-presentasjoner, rapporter, felles utstyr og nettsiden vestbrannregion.no etter hvert vil bli merket med ny logo.

Slik ser den nye logoen ut: