Oppføringer av Siv Kristin Hovland

Status hos brannvesenet i regionen

Hver onsdag i fem uker har alle brannsjefene i Vest brann- og redningsregion hatt statusmøter på Skype om koronasituasjonen. Alle brannvesen har stort sett innført de samme tiltakene, og det er så langt ikke påvist smitte hos ansatte i regionen. 110-sentralen rapporterer om en forholdsvis moderat reduksjon i oppdragsmengden, mens antall generelle henvendelser til 110 har gått kraftig ned.